Stærð Leturs

Ráðgjöf

Það er ekki auðvelt að reka fyrirtæki á Íslandi í dag. Umhverfið og innviðir þess hafa orðið fyrir árás frá neikvæðum öflum þar sem markaðurinn, viðskiptavinurinn, starfsmaðurinn, ríkið og fjármálastofnanir urðu fyrir áfalli og Ísland beið álitshnekki.

Vegna þessa hefur sjaldan verið brýnna að hlúa að öllum rekstrarþáttum fyrirtækisins og horfa gagnrýnum augum á skipulag, stjórnunaraðferðir, boðleiðir, upplýsingastreymi og hvatningu starfsmanna, sem margir hverjir hafa orðið illa úti eftir fjármálahrun Íslands.

Stjórnendur verða að varast að horfa eingöngu á það sem er að í fyrirtækinu, horfa verður samhliða á það sem er í góðu lagi og halda því á lofti. Varanlegur bati fæst ekki í rekstri fyrirtækisins nema til staðar sé jákvæð stemning innan þess. Viðhorf starfsmanna til fyrirtækisins og verkefna sinna skiptir verulega miklu máli varðandi þann árangur sem fyrirtæki ætla að ná.

Mikilvægt er að skynja hvort starfsmenn eru virkir í vinnunni. Eru áhyggjurnar kannski að sliga þá? Eru þeir að orkutæma sjálfa sig að óþörfu? Það er þess virði að þjálfa jákvætt hugarfar starfsmanna og sýna gott fordæmi. Stundið meðvitaða og einlæga hvatningu á meðal starfsmanna en ekki á öfgakenndum nótum.

Ritari veitir fyrirtækjum, einstaklingum og opinberum aðilum ráðgjafaþjónustu. Við erum mjög lausnarmiðuð ( SF., solution focused) og forðumst vandamálatal. Stundum er það svo að orsök vandans er ekki auðfundinn og er þá betra að nota tímann í að finna leiðir/lausnir og spyrja endalausra spurninga sem á endanum framkalla lausnir. Það eru til margar leiðir að árangri en flestar byggjast þær á jákvæðri hugsun, virkni einstaklinga og farsælum mannlegum samskiptum. Við sérhæfum okkur m.a. í :
  

  • að þróa hugmynd í fyrirtækjarekstur
  • gerð viðskiptaáætlana sem er forsenda faglegra vinnubragða við uppbyggingu fyrirtækis
  • hagræðingu í rekstri fyrirtækja/stofnana/einstaklinga.
  • að styrkja mannleg samskipti
  • að aðstoða við yfirtökur og samruna fyrirtækja/stofnana
  • markaðs- og söluráðgjöf 
  • tölvutækni- og hugbúnaðarráðgjöf
  • breytingastjórnun

 
Markmið okkar er að veita og benda á heildarlausnir fyrir fyrirtæki.
 
Við sækjum þá þekkingu sem vantar til að styðja við farsæla ráðgjöf fyrirtækisins.
 
Oftast liggja lausnirnar innan fyrirtækjanna sjálfra, á meðal starfsmanna sem hafa góða tilfinningu fyrir því sem betur má fara. Bara spurning um að sækja þekkinguna m.a. með því að virkja starfsmenn og leita eftir svörum við spurningum sem hægt er að vinna með.